Keďže alternatívne financie naďalej získavajú popularitu v Európe, investícia do neho sa dostáva do hlavného prúdu. Ale čo presne je to? Získajte viac informácií a dozviete sa, ako sa používa „davové investovanie“ ako jeden z mnohých obchodných modelov.

Crowdinvesting je, keď mnoho investorov financuje projekt, kde každý finančne prispieva v pomere k celkovému požadovanému kapitálu. V priebehu času dostáva od investora zaplatenú sumu plus atraktívny úrok ako výplatu výnosu. To je najdôležitejší rozdiel v oblasti crowdfundingu, kde investor obvykle dostáva vecné odmeny.

Hlavnými oblasťami davového investovania sú nehnuteľnosti, (obnoviteľná) energia a začínajúce podniky. Ľudia môžu zvyčajne investovať do projektov alebo spoločností v závislosti od platformy. Crowdinvesting môže byť tiež použitý v rámci obchodného modelu, ako je to v prípade realitného investovania.

Kto môže investovať?

To závisí od samotnej platformy a takých aspektov, ako je krajina, na ktorej je založená a následné nariadenie. Avšak vo všeobecnosti investovanie do davu je veľmi inkluzívnou formou investovania, s jasnými a transparentnými procesmi a nízkymi minimálnymi investíciami.

Aké príležitosti ponúkajú investičné programy?

Pre investorov ponúka davové investovanie viac ako len návratnosť investícií. Hmatateľnosť a transparentnosť sú dva hlavné prínosy – investori z davu môžu priamo investovať do spoločností, projektov a ľudí, ktorí chcú podporovať, a môžu sledovať vplyv svojich peňazí.

Ako spoločnosti používajú v podnikateľskom modeli davové investovanie?

Financovaním projektov v oblasti nehnuteľností tzv. realitné investovanie prostredníctvom našej platformy davového investovania, kde investujeme do bytov, domov a pozemkov. Vyhľadávame príležitosti, ktoré predtým zabránili realizácii projektov. Realizujeme výstavbu inžinierskych sietí, infraštruktúry, pripravujeme nehnuteľnosti pre konečných záujemcov o kúpu.