Téma dane a odvody pri predaji nehnuteľnosti je vždy aktuálna a horúca. Aj v mojej praxi sa stretávam s otázkou na platenie daní a odvodov po predaji dosť často.

Ak ste sa rozhodli predať nehnuteľnosť v čase keď ste vlastníkom menej ako 5 rokov, máte povinnosť zo zákona podať daňové priznanie a doplatiť daň vo výške 19% a zdravotné odvody vo výške 14% zo základu dane. Základ dane získate tak, že cenu nehnuteľnosti podľa kúpnej zmluvy ktorou ste kupovali napr. byt odpočítate od predajnej ceny, za ktorú odstupujete nehnuteľnosť kupujúcemu. Odpočítať si môžete daňové výdavky napr. na rekonštrukciu, ktorú ste realizovali počas vlastníctva bytu. Napríklad: byt ste kúpili v roku 2015 za 40 tisíc eur, investovali ste do rekonštrukcie 10 tisíc eur a teraz v roku 2018 byt predávate za 55 tisíc eur. Váš základ dane bude 5 tisíc eur a z toho sa platí 19% daň a 14% zdravotné odvody. Najlepšie je sa poradiť pri podaní daňového priznania typu B s účtovníkom, alebo daňovým poradcom.

V prípade, že nehnuteľnosť vlastníte 5 rokov, ste oslobodení od platenia dane a zdravotných odvodov a nemusíte po predaji nehnuteľnosti ani podávať daňové priznanie.

Ak sa predáva darovaná nehnuteľnosť, pri ktorej v čase darovania  BOL príjem z jej predaja u darcu oslobodený od dane podľa zákona o dani z príjmov, za daňový výdavok je možné uplatniť obstarávaciu cenu, za ktorú obstaral nehnuteľnosť darca. Za daňový výdavok sa v tomto prípade môže uplatniť aj cena zistená znalcom v čase darovania. V čase darovania musel darca spĺňať podmienku vlastníctva 5 rokov pred darovaním, čo preukážeme titulom nadobudnutia podľa listu vlastníctva resp. Zmluvou, ktorou darca nehnuteľnosť nadobudol.

Pokiaľ predáte darovanú nehnuteľnosť v roku 2018 budete podávať DP v roku 2019 do 31.3., podáva sa daňové priznanie typu B. Bližšie informácie Vám ochotne podajú aj na finančnej správe, kde si môžete požiadavku na preskúmanie vášho prípadu poslať cez webovú stránku.

Alebo ak máte konkrétnu otázku na platenie daní a odvodov, môžete priamo kontaktovať mňa, ochotne vám poradím.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk