Ponúkame kompletné dodanie stavby:

  • Projektová dokumentácia
  • Inžinierska činnosť – stavebné povolenie a kolaudácia
  • Stavebná realizácia objektu so štandardným príslušenstvom

Konečná cena bez pozemku:   CENA DOHODOU