Ak je na realitnom trhu menej kupujúcich

Ponuka nehnuteľností prevyšuje dopyt, realizuje sa menej obchodov, nižší počet záujemcov o kúpu spôsobuje klesanie cien. Veľa nehnuteľností sa nepredáva, kupujúci si vyberajú a diktujú podmienky.

 Ak je na realitnom trhu menej predávajúcich

Ponuka nehnuteľností je menšia ako dopyt, realizuje sa veľkým objem obchodov, zvýšený počet záujemcov o kúpu spôsobuje rast cien. Takmer všetky nehnuteľnosti nájdu svojho kupujúceho, ktorý má obmedzené možnosti na zjednávanie ceny.

Vyvážený stav

Ponuka nehnuteľností je v rovnováhe s dopytom, ceny nehnuteľností sú akceptovateľné pre predávajúcich aj pre kupujúcich.

Spolupráca s realitným sprostredkovateľom by mala vlastníkovi nehnuteľností priniesť reálnejší prehľad na určenie trhovej ceny. Jej správne nastavenie býva často výsledkom dlhodobejšieho prieskumu podobných nehnuteľností v ponuke. Aj keď je porovnávacia analýza jednou z najčastejších metód, treba ju vnímať iba ako orientačnú. Pri niektorom type nehnuteľnosti nemusí byť k dispozícii vôbec a nemajú úlohu zohráva i fakt, že každá nehnuteľnosť je svojim spôsobom jedinečná. Pre určenie optimálnej ceny je treba využiť tiež vlastnú intuíciu a ďalšie osvedčené nástroje, ktoré sa v konečnom dôsledku premietnu do výsledného stanovenia tzv. Ponukovej ceny nehnuteľnosti.

Ponuková a realizačná cena

Ponuková cena predstavuje cenu, za ktorú je nehnuteľnosť prezentovaná v ponuke.

Realizačná cena predstavuje skutočnú cenu, za ktorú sa nehnuteľnosť zobchoduje (predá alebo prenajme).

Nástroje pre odhad ponukovej ceny :

 • analýza cien porovnateľných nehnuteľnosti v okolí
 • ocenenie nehnuteľností profesionálnym znalcom
 • cenové mapy na realitných portáloch
 • pôvodná nadobúdacia hodnota nehnuteľností
 • zhodnotenie rekonštrukciou
 • ďalšie investície do nehnuteľnosti – zemné práce, stavebné úpravy a pod.
 • celková nálada na realitnom trhu
 • sezónna (najvýhodnejšie jej začať s predajom na jar alebo jeseň)

V hre sú aj ďalšie vplyvy, ktoré pôsobia na cenu nehnuteľností. Jednotlivé kritéria kupujúcich alebo nájomcov sú motivované ich rozdielnymi potrebami, ale všeobecne možno za jeden z najdôležitejších parametrov považovať hlavne lokalitu, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza.

 Faktory ovplyvňujúce cenu nehnuteľnosti

 Všeobecné

 • lokalita – atraktivita podľa polohy obce, mestskej časti, štvrte, ulice…
 • poloha nehnuteľnosti – poschodie, výhľad, svetelnosť, rovinatý pozemok
 • dostupnosť denných aktivít – práca, záujmy, a pod.
 • úroveň hluku
 • množstvo zelene, životné prostredie
 • dopravné napojenie
 • občianska vybavenosť v blízkom okolí
 • bezpečnosť
 • sociálna úroveň obyvateľstva
 • inžinierske siete – voda, plyn, kanalizácia, verejné osvetlenie
 • konštrukcia a stavebné materiály
 • zateplenie objektu
 • nadštandardné prvky (klimatizácia a pod.)
 • dispozičné riešenie nehnuteľností

Negatívne faktory vplývajúce na cenu nehnuteľnosti

Byty

 • poloha na prízemí, zv. Prízemní, najvyššom poschodí
 • poloha na vyššom poschodí v bytovom dome bez výťahu
 • nižšia bytová kategória
 • stav bytového domu, spoločných priestorov a zariadení
 • vek bytu a domu
 • nie je balkón, loggia, terasa, pivnica
 • nižšia sociálna úroveň obyvateľstva
 • orientácia na rušnú komunikáciu – frekventovaná križovatka, diaľnica, kruhový objazd, vlaková trať, priemyselná zóna a pod.

Ostatné

 • právne vady ( ťarchy, existujúci nájomný vzťah a pod. )
 • narušená konštrukcia a statika objektu
 • dostupnosť v zime (cesta)
 • nevyhovujúce dopravné spojenie
 • tepelne nezaizolovaný resp. Zatekajúci objekt
 • riziko záplav
 • pozemok – severný svah, nepravidelný tvar
 • pozemok pod nehnuteľnosťou je vo vlastníctve inej osoby
 • nevyhovujúce alebo neexistujúce inžinierske siete
 • nevyhovujúci susedia

Psychologické aspekty

Pri oceňovaní nehnuteľností pôsobia aj psychologické aspekty. Realitný maklér musí počítať s tým, že predávajúci môže disponovať neobjektívnymi informáciami od tretích osôb typu: ,,Ten predal za toľko, tak Ty musíš za viac,,. Nesmie ignorovať ani citové väzby vlastníka k nehnuteľností, či jeho rôzne kalkulácie súvisiace s korekciou ceny pri vyjednávaní.

Psychologické aspekty vplývajúce na predávajúceho

 • má nepresné a neobjektívne informácie a o predaji porovnateľnej nehnuteľnosti
 • má citový vzťah k svojej nehnuteľnosti, okoliu, susedom a pod.
 • má tendenciu nasadzovať vyššiu cenu aby bolo z čoho ,,spúšťať,,

Časové obdobie potrebné na predaj

Dôležitým prvkom a neobjektívne informácie o predaji porovnateľnej nehnuteľnosti predaj, ovplyvnené rôznymi životnými okolnosťami. Pokiaľ je nutné predať nehnuteľnosť čo najrýchlejšie, musí tomu zodpovedať i nižšia ceny ako je bežný priemer. Predávajúci nemá inú možnosť, ako sa zmieriť aj s prípadnou stratou.

Stanovenie optimálnej ceny je náročný proces, jej nesprávne nastavenie resp. Neprispôsobenie sa trhovým podmienkam má za následok nepredajnosť, resp. Neprijatie nehnuteľnosti. Pokiaľ predávajúci dospeje k názoru, že cena, za ktorú má v danom období možnosť predať je pre neho neakceptovateľná, je lepšie, ak s predajom počká na priaznivejšie obdobie.

Autor článku:

Marcel Franko – realitný a hypotekárny poradca | +421 949 129 656 | marcel@realitnyobchodnik.sk