V skratke – inflačná doložka sa používa v zmluvách pre prípad zvýšenia nákladov cien tovarov a služieb. Ale poďme si to rozobrať.

Nemusíme obzvlášť vysvetľovať, čo to inflácia je. V jednoduchosti ide o to, že si za svoje peniaze kupujete drahší tovar alebo službu, než v minulosti a teda sa peniaze znehodnocujú. Pretože si za rovnakú sumu môžete dovoliť menej, než predtým. A s tým počítajú aj developeri.

Zvyšovanie cien stavebných materiálov sa týka aj kúpy bytov a domov v developerských projektoch. V prípade uzavretia zmluvy s developerom, si treba dôkladne preštudovať podmienky, nech je to rezervačná zmluva, zmluva o budúcej zmluve, alebo kúpna zmluva. Developeri sa taktiež chránia pred rôznymi situáciami, ktoré môže budúcnosť priniesť a jedným z takýchto „opatrení“ je doložka upravujúca spôsob zvyšovania kúpnej ceny v prípade, že náklady neplánovane porastú. Nemožno im to mať za zlé, ak je to fér voči obom stranám a bez špekulácií. V prípade inflácie je to tzv. inflačná doložka. Ak je táto doložka súčasťou zmluvy, má developer právo na navýšenie ceny. Nemusí to však byť pravidlom.

Doložka má konkrétne znenie, no treba si všímať aj to, v akom štádiu stavby nastalo zvýšenie ceny stavebného materiálu. Ak napríklad v čase zdražovania stavba už stojí, je už skoro dokončená, alebo sa čaká už len na kolaudáciu, tak logicky musela byť postavená z materiálu, ktorý bol zakúpený za ceny pred zdražovaním. Developerovi teda reálne nevznikli zvýšené náklady v dobe výstavby. Môže však nastať aj situácia, kedy pri zvýšení nákladov porušil povinnosti developer. Napríklad v prípade meškania stavby v rozpore so zmluvným harmonogramom.

Ak sa v zmluve nenachádza možnosť navýšenia kúpnej ceny, tak si ju developer nemôže zo svojej strany navyšovať. Je viazaný dojednanou cenou v zmluve. A od toho zmluvy sú. Chránia obe strany.

Ak došlo k navýšeniu kúpnej ceny v súlade so znením zmluvy a nemôžete si nehnuteľnosť za zvýšenú cenu dovoliť, je možné od zmluvy odstúpiť. Musíte však vychádzať z toho, ako máte v zmluve upravenú možnosť jej ukončenia. Môže to byť podmienené pokutou. Dodatočné zdraženie súvisiace so zvyšujúcou sa cenou stavebných materiálov však musí byť férovo vyčíslené a preto si dávajte pozor na rôzne špekulácie.