Ponúkame kompletné dodanie stavby:

  • Projektová dokumentácia
  • Inžinierska činnosť – stavebné povolenie a kolaudácia
  • Stavebná realizácia objektu so štandardným príslušenstvom

Cena hrubej stavby bez pozemku:   od 60.000,- eur bez DPH