Kúpa pozemku nie je jednoduchá záležitosť a na mnohé si treba dávať pozor. Nechcete sa predsa unáhliť a nakoniec zistiť, že na kúpenom pozemku nemôžete stavať. To je to najdôležitejšie, čo si potrebujete zistiť. Či pozemok nie je v chránenom pásme alebo či popod neho nevedie nejaké potrubie, pretože to by vám znemožnilo kopať základy. Preto žiadajte tieto informácie. Ak si podáte žiadosť na miestnom stavebnom úrade, príde vám odpoveď do 30 dní. Či na pozemku stavať môžete, alebo nie.

Väčšina ľudí kupuje pozemky na hypotéku a musia venovať pozornosť evidencii parcely na liste vlastníctva. Tá môže byť registrovaná ako C alebo E. Pri druhej možnosti nie je možné získať stavebné povolenie. A tým pádom dovidenia hypotéka.

Neodmysliteľnou súčasťou bývania sú inžinierske siete – voda, plyn, elektrina. A samozrejme kanalizácia. Ideálne je, ak sú siete umiestnené na hranici pozemku. Ako to s IS je, si taktiež zistíte na stavebnom úrade, alebo z mapy pozemku.

Ďalšou vecou je prístupová cesta a susedské vzťahy. Aj keď máte zo zákona nárok na prístupovú cestu, so susedmi môžu byť ťahanice. Overte si preto, či by vaša prístupová cesta viedla cez súkromnú parcelu, alebo verejnú komunikáciu. Zistite si kto je vlastník danej parcely a ako je to s prístupom právne ošetrené.

Zo správ sa často dozvedáme o záplavách, ktoré ľuďom znepríjemňujú bývanie a prinášajú škody. Zistite si preto z povodňových máp, či niečo také nehrozí na vašom pozemku. V rizikovej oblasti by bol navyše problém aj s poistením nehnuteľnosti. Ďalšími nepríjemnosťami by mohli byť napríklad výškové obmedzenia, povolený tvar strechy alebo nejaké maximálne povolené rozmery stavby. To by vás mohlo obmedziť pri stavbe domu podľa vašich predstáv. Ak si prečítate územno plánovaciu informáciu – UPI, dozviete sa, či sa na konkrétnom pozemku môže realizovať váš konkrétny stavebný projekt.

A samozrejme, s lokalitou sú spojené aj ďalšie pojmy – pamiatková rezervácia, či chránená krajinná oblasť. Môže hroziť aj to, že sa blízko vášho pozemku plánuje nejaká výstavba v záujme obce. Všetko sa ale dá zistiť a overiť na stavebnom úrade. Aj podstatná informácia o územnom pláne obce. Čo si musíte taktiež overiť, aby vaše bývanie bolo príjemným zážitkom, je hluk, rôzne vonkajšie rušivé faktory, susedia, občianska vybavenosť… .