Podlahové kúrenie prináša oproti radiátorom mnohé výhody. Takýmto spôsobom vykurovania môžete ušetriť až 15% energie a aj keď môže byť teplota interiéru o 1 – 2 stupne nižšia, pocitovo ostáva príjemná. Nižšie povrchové teploty totiž súvisia s optimálnym prúdením vzduchu v miestnosti a rovnomernejším rozložením tepla.

Pri bývaní je podstatná tzv. tepelná pohoda. Tú v prípade podlahového kúrenia zabezpečuje vhodné teplotné vrstvenie vzduchu. Podlahové kúrenie totiž  teplo sála, na rozdiel od radiátorov, pri ktorých teplo prúdi a teplota pri strope je vyššia, než pri podlahe. V prípade podlahového kúrenia je to naopak a vhodným teplotným vrstvením možno dosiahnuť stav, že vo výške stojaceho človeka je na úrovni hlavy teplota približne o 2 – 3 stupne nižšia, než na úrovni nôh. Horizontálne rozloženie teploty je však rovnomerné.

Pri montáži podlahového kúrenia je dôležité správne dimenzovanie podlahového kúrenia, dodávka a odbornosť pri montáži, vyregulovanie systému podlahového kúrenia a samozrejme aj záručný a pozáručný servis. Dôležité je množstvo a priemer položenej rúrky v podlahe. Čím hustejšie, tým rovnomernejšie je prehriatie a výkon vyšší. Priemer je dôležitý napríklad pre objem vykurovacej vody – rýchlejší nábeh a rýchlejšie prúdenie.

Poznáme dva druhy podlahového kúrenia:

Mokrý systém kúrenia rozvodom teplej vody. V tomto prípade sú rúrky zaliate cementovým alebo anhydridovým poterom, alebo vedú pod povrchom podlahy. Na rozdiel od radiátorov tu nie je potrebná taká vysoká teplota vody. 35 – 45 stupňov vody vytvára na podlahe príjemných 25 – 28 stupňov.

Oproti suchému elektrickému kúreniu má mokrý systém vyššiu tepelnú vodivosť, lepšiu tepelnú zotrvačnosť, výhodnú cenu a nižšiu vstupnú investíciu.

Pri suchom elektrickom podlahovom kúrení sú síce vstupné náklady vyššie, no celková prevádzka je lacnejšia. Pokládka je jednoduchá a časovo menej náročná. Nič sa nezalieva, profilová doska je nízka a po jej založení sa rozložia teplovodné plechy, do ktorých sa upevnia rúrky, nasadí oddeľovacia fólia a podlaha. Výhodou je, že je možné kúriť ihneď; taktiež nižšia  hmotnosť, rýchlejšie dôjde k zmene teploty, jednoduchá a rýchla montáž, nižšia konštrukčná hrúbka podlahy, stavebnicový systém montáže.

Ďalšou výhodou podlahového kúrenia je menej prachu, ktoré súvisí s menším prúdením vzduchu. Pri teple z radiátorov smeruje teplý vzduch hore a keď sa pri stene ochladí, klesá nadol. To sa deje dookola. Tieto teplotné rozdiely a prúdenie vzduchu teda súvisí s väčšou prašnosťou, čo nie je ideálne pre alergikov. Podlahové kúrenie navyše nevysušuje vzduch a nezavadzia tak, ako napríklad rebrový radiátor v izbe niekde pod oknom, alebo v kúpeľni.

Podlahové kúrenie je vhodné takmer pre všetky druhy podláh, hlavne pre keramickú, kamennú, vinylovú, linoleovú či PVC dlažbu. Menej si rozumie s drevom či parketami kvôli vysokému tepelnému odporu dreva.

Ak sa rozhodnete pre podlahové kúrenie, obzrite sa po dôveryhodnom a zodpovednom dodávateľovi, pretože oprava je náročná. Prerábka súvisí s vysokými nákladmi a rozbitím celej podlahy. V tomto prípade je jednoduchšia výmena radiátorov. Myslite preto na kvalitu systému a jeho osadenia.