Vysoké ceny nehnuteľností a materiálov, či nedostatočný príjem na získanie hypotéky, stoja mnohým ľuďom v ceste za vlastným bývaním. Parlament však dňa 25. mája 2022 schválil zákon, umožňujúci výstavbu nájomných bytov. Táto možnosť sa pre mnohých ukazuje ako výhodnejšia, navyše získajú záruku dlhodobého bývania a výška nájomného bude regulovaná. Zákon nadobudne účinnosť 1. júla 2022.

Nájomné bývanie môže získať fyzická osoba s trvalým pobytom v EÚ. Jej príjem bude posudzovaný podľa krajov a regiónov, aby sa bral ohľad na mzdové rozdiely a na životné náklady v regiónoch. Pre pridelenie nájomného bývania sa bude registrovať do systému o pridelenie nájomného bytu. Jednou z podmienok však bude zaplatenie nájomného dopredu vo výške 3 až 6 mesiacov, čo môže byť pre mnohých problém.

Kto má dlhy na Sociálnej poisťovni, daňovom úrade, zdravotnej poisťovni, je v exekúcii, nespĺňa finančné kritéria, nie je pre pridelenie nájomného bytu vyhovujúci.

Stavať by sa mali jedno, dvoj a trojizbové byty a prostredníctvom elektronického rezervačného systému bude možné si byt vybrať a rezervovať. V tomto systéme bude prehľad všetkých nájomných bytov, ktoré sa budú v danej lokalite stavať.

Z čoho bude vychádzať výška nájomného?

  • veľkosť bytu a región, v ktorom sa bude nachádzať
  • regulované nájomné má byť o 30% lacnejšie než prenajatý byt od niekoho iného
  • nájomné bude každoročne prepočítavané na základe inflácie, takže bude podliehať indexácii. Bude zvyšované raz ročne k 1. marcu o mieru inflácie dosiahnutú v minulom roku na základe Štatistického úradu SR

V nájme budú zahrnuté energie, poplatky a fond údržby a opráv. Naopak, v nájomnom nebude zahrnuté parkovacie miesto. Byty by mali byť zariadené kuchynskou linkou so vstavanými spotrebičmi, kúpeľňou, sanitou, vstavanými skriňami.

Investičný fond musí prevádzkovať bytový fond tak, ako je uvedené v investičnej zmluve so štátom po dobu 25 rokov. Toto je minimálne obdobie, na ktoré sa bude investičná zmluva uzatvárať. Pôjde o záväzok investičného fondu voči štátu na prevádzku bytového domu.

Po uplynutí investičnej zmluvy, teda po 25 rokoch, môže investičný fond odpredať bytový dom jedine licencovaným investičným fondom, ktoré môžu prevádzkovať nájomné byty. To znamená, že byty nemôžu byť predané niekomu, kto by mal v pláne nájomcov vysťahovať a následne byty predávať za trhové ceny. Ani nájomcovia si však tieto byty nebudú môcť odkúpiť. Nič ich však nezaväzuje v nájomnom byte ostať a môžu sa kedykoľvek vysťahovať.

Že je nájomné regulované znamená, jeho výšku určí vláda, s ohľadom na regionálne rozdiely. To bude súčasťou investičnej zmluvy štátu s investičným partnerom, ktorý sa zaviaže, že výška nájomného stanoveného štátom, bude dodržaná.

Zdroj: Štátom podporované nájomné bývanie