Cena nehnuteľnosti nikdy nestojí. Nie je to pevné číslo, ale všetko závisí od mnohých vplyvov, či už dlhodobých alebo náhlych. A tak, ako sa treba starať o každú vec, aby si udržala kvalitu a svoje vlastnosti, nie je tomu inak ani s nehnuteľnosťami. Ak sa prestanete starať o dom, chatu, záhradu či pozemok, nebude tak zaujímavý, ako ten, ktorý je v dobrej kondícii a je v ňom srdce, práca, potrebné investície. Sú ale aj vplyvy, ktorým človek nezabráni. Na mnohé sme malí páni a nezvíťazíme ani nad živlami, ani nad politikou, ani nad systémom, ani nad tým, kto sa nám prisťahuje do susedstva.

Povedzme si o niekoľkých faktoroch, ktoré môžu náhle znížiť hodnotu konkrétnej nehnuteľnosti:

Je to v prvom rade zlý stav nehnuteľnosti. Ak trpí závažnými škodami alebo bola zanedbaná údržba, zníži to jej hodnotu. A ako výrazne, to záleží od toho, čo všetko nechá jej majiteľ dopustiť.

Ďalším faktorom sú ekonomické problémy v okolí. Jedná sa o dianie v okolí, zhoršujúca sa ekonomická situácia či vyššia kriminalita.

Aj vyššie spomínané živly sa vedia podpísať na hodnote nehnuteľnosti. Záplavy, požiare či zemetrasenia môžu spôsobiť vážne škody a tak znížia cenu nehnuteľnosti. Cena nehnuteľnosti je však ovplyvnená aj tým, ak sa nachádza v oblasti, kde prírodné katastrofy hrozia.

Zmeny v miestnych zákonoch a predpisoch týkajúcich sa použitia nehnuteľnosti môžu mať taktiež vplyv na konkrétnu  nehnuteľnosť, ktorú chcete užívať, predať či prenajať.

Nemenej dôležitá je aj zlá publicita. Ak má nehnuteľnosť, z minulosti zlú povesť kvôli nejakým udalostiam, ovplyvní to jej cenu. Zločiny, tragédie, príbehy o nadprirodzených javoch… .

A samozrejme ekonomické faktory, všeobecné ekonomické podmienky, recesia, inflácia, nezamestnanosť, môžu ovplyvniť dopyt po nehnuteľnostiach a tým aj ich hodnotu. To platí aj o zmenách v demografii – napríklad pokles počtu obyvateľov v oblasti.

Nedostatok infraštruktúry – dobrých škôl, nemocníc, služieb, obchodov či dopravy, môžu znížiť atraktivitu nehnuteľnosti. Ale sú ľudia, ktorí vyhľadávajú práve takéto miesta – vzdialenosť od ruchu či iných ľudí.

Tieto faktory môžu mať individuálny alebo kombinovaný vplyv na hodnotu konkrétnej nehnuteľnosti a vedia ju náhle znížiť. Niečo z toho ovplyvniť vieme a máme to vo svojich rukách, no na niečo sme prikrátki.