Zima znamená začiatok vykurovacej sezóny, s ktorou však prichádza aj zodpovednosť majiteľov domov, pretože páliť sa nesmie hocičo. Kvôli vysokým cenám energií však mnohí siahnu po lacnejších alternatívach na vykurovanie. V prípade použitia zakázaného paliva však hrozí mastná pokuta.

V polovici tohto roka nadobudol platnosť zákon o ochrane ovzdušia, ktorý má podporiť redukciu emisných hodnôt. Tento zákon sa však nedotýka iba znečisťovania dopravou či priemyslom, ale poukazuje aj na problém, ktorým sú emisie produkované spaľovaním tuhého paliva v domácnostiach.

Zefektívniť by sa mala kontrola malých spaľovacích zariadení na kvapalné a tuhé palivá a tieto kontroly budú prebiehať na základe podnetov. Inšpektori môžu vstúpiť aj do obydlí, kde vzniklo podozrenie zo znečisťovania ovzdušia.

Skrátka, v kotloch a kachliach nemôžete páliť všetko, čo sa vám dostane pod ruku. Týka sa to napríklad spaľovania odpadu. Sú však aj povolené typy druhotných palív.

V zariadeniach s maximálnym tepelným výkonom do 0,3 megawattu, sa nesmie páliť hnedé uhlie, lignit, uhoľný prach, uhoľné kaly, zbytky z plastov či druhotné palivá. Neplatí to pre biopalivá, bioplyn a vodík. Od začiatku nového roka však má pribudnúť aj zákaz spaľovania druhotných palív. Výnimkou je druhotné palivo z odpadového dreva, s kvalitou zodpovedajúcou vyhláške.

Sťažnosti na nepovolené pálenie má riešiť obec a kontrolu na mieste vykonáva Slovenská inšpekcia životného prostredia alebo kvalifikovaný technik. Ak sa preukáže kúrenie zakázaným palivom, peňažná pokuta môže byť až do výšky 5 000 eur. Stojí teda na uváženie, či sa oplatí riskovať, alebo či chcete, aby vás váš sused nahlásil. Odpadu sa radšej zbavte inak, ako nahádzaním do krbu.