Záujemca o kúpu bytu si všíma jeho polohu, poschodie, dispozíciu, stav a samozrejme cenu. A tie ceny porovnáva, či už v ponukách alebo podľa toho, čo počuje od známych, ktorí tiež nedávno kupovali byt. Čo ale jednotková cena bytu, zameraná na určenie reálnej ceny za 1 m² plochy bytu?

Poznáme tri základné termíny týkajúce sa výmery bytov:

Vykurovacia plocha bytu sú miestnosti a časti bytu, ktoré sú vykurované. To nám prezrádza už samotný termín. Nie je tam teda zahrnutá pivnica, balkón, terasa … . Výmera sa uvádza v zálohovom predpise, pretože od toho sa odvíja napríklad platba za spotrebu tepla.

Úžitková/podlahová plocha bytu je zákonom definovaná a je podstatnou náležitosťou zmluvy o prevode vlastníckeho práva k bytu. Je to teda súčet vykurovacej plochy, spolu s pivnicou. Nezahrňuje však balkón, pivnicu, loggiou či terasu, ktorá patrí k bytu. Podlahovú plochu teda zistíte z listu vlastníctva a to konkrétne z údaju o veľkosti spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, ktorý je uvedený pri každom byte.

Celková plocha bytu je termín, s ktorým sa stretnete najčastejšie, pretože tento údaj vyzerá najlepšie v inzerátoch. Je totiž najvyšším číslom, ktoré sa dá uviesť. Zahŕňa už aj plochu balkóna, loggie, terasy a môže sa tam objaviť aj plocha predzáhradky, patriacej k bytu. Ideálne je si od makléra zistiť všetky tri vyššie opísané údaje.

Na slovenskom realitnom trhu nie je v súčasnosti definovaný vzorec pre výpočet ceny za 1m2 plochy bytu a preto každý používa ten svoj. Či už je to investor, realitná kancelária alebo realitný server. Každopádne je to pomôcka pri kúpe bytu. Ak si neviete rady a chcete kúpiť výhodne, obráťte sa na spoľahlivého makléra.